“Our Future”

Klimaet har altid været i forandring og sådan vil det fortsætte. Men, er vi selv medvirkende til nogle negative forandringer, og dem som vi selv skaber ét sted på kloden, påvirker de negativt i helt andre egne? De unge demonstrerer og mener, at klimaet og en række selvskabte negative påvirkningerer skal begrænses. De bekymrer sig om, hvordan deres fremtid ser ud, og hvis de, der er ældre og har haft ansvaret og flere år til at gøre noget ved det, ikke vil gøre noget, så må andre tage over.

The climate has always been changing and this is how it will continue. But, are we ourselves contributing to some negative change, and those that we ourselves create in one place on the globe, are they adversely affecting in completely different regions? The young people demonstrate and believe that the climate and a number of self-created negative influences must be limited. They worry about what their future looks like and if those who are older and have the responsibility and years to do something about it will not do anything, then others must take over.