ABOUT

Pia Amdi

I am a colourist and expressive artist. I base my art on the play with colour.

My pictorial universe has a broad reach and is inspired by the landscape, the woman and the classic still life. I am trying to get the colours to explode in front of the viewer.

The inspiration for the landscapes is particular to Provence. Oil colours, layer by layer, help to provide a unique and rough structure, and therefore also give a special depth to the paintings. My female paintings show sensuality and sweetness. I work with a palette knife building up a special rough texture, which provides a good contrast to all the feminine and fragile. In my still life I try to add something new in the form of transparent people and other living creatures. At the same time, I try to create a link between the things that are in the picture, which then tells a story.

Over the years I have had many solo exhibitions in galleries, in cultural centres and at arts organizations both in Denmark and abroad, and I have participated in a number of art fairs and received several major Commissions for both private and public institutions.

Jeg er en koloristisk og ekspressiv billedkunstner, som tager afsæt i maleriet i legen med farverne.

Mit billedunivers favner bredt og er inspireret af landskabet, kvinden og det klassiske stilleben. Jeg forsøger i mine at få farverne til at stråle mod beskueren.

Oliefarverne, lægges lag på lag og medvirker til at give en unik og rå struktur, og dermed en helt speciel dybde i maleriet. Kvindebilleder skal emme af sensualitet og sødme. Også her arbejder jeg med spartel og opbygger derved en speciel rå struktur, som giver en god kontrast til alt det feminine og det sødmefulde. I mine stilleben forsøger jeg at tilføre noget nyt f.eks. i form af transparente personer og andre levende væsner. Samtidig forsøger jeg at skabe en sammenhæng i de ting, der er på billedet, så de derved bidrager til at fortælle en historie.

Jeg har gennem årene haft mange separatudstillinger på gallerier, i kulturhuse og hos kunstforeninger i både ind- og udland, ligesom hun har deltaget på en række kunstmesser og løst flere større udsmykningsopgaver for både private- og offentlige institutioner.

Playing with colors

MY INSPIRATION
I am inspired by the nature around me in Provence, but music, moods, the people I meet on my way, reflections about life etc, also inspire me. I often paint with a broad palette knife. The colours inspire me and I’m composing – not a song – but a painting. I do not always paint what I see, but what I feel inside. Strong, sensual colours. Women like poppies. Sensually dressed in the colour of love, fragile and robust at the same time. I love to paint in the open air and with a view to the sky, the mountains and the village, I’m in my own universe.

ABOUT LIFE
It sometimes happens in our lives that we realise for a few seconds that anything is possible, that we must follow our intuition even if this means that our lives will be changed forever. This is not as difficult as it may seem and it is never too late to begin a new irrespective of age. It is a privilege for me to be able to paint – in fact I can’t stop myself. It is such a privilege to be able to pursue my passion. This is not a matter of course – and I am deeply grateful.

MIN INSPIRATION
Inspirationen til landskaberne hentes især fra naturen omkring mig i Provence, men jeg bliver også inspireret af musik, stemninger, mennesker jeg møder på min vej, og funderinger over livet. Jeg maler ofte med en bred palet kniv. Farverne inspirerer og jeg komponerer – ikke en melodi – men et maleri. Jeg maler ikke altid, hvad jeg ser, men hvad jeg føler indeni. Stærke, sensuelle farver. Kvinder som valmuer. Sensuelt klædt i kærlighedens farve, skrøbelig og robust på samme tid. Jeg elsker at male i det fri og med udsigt til himlen, bjergene og landsbyen. Jeg er I mit helt eget univers.

OM LIVET
Det sker i vores liv, at vi på et sekund ser, at alt er muligt, at vi skal følge vores intuition, selv hvis det betyder, at vores liv vil blive ændret for evigt. Det er ikke så svært, som det kan synes, og det er aldrig for sent at begynde på ny uanset alder. Det er et privilegium for mig at være i stand til at male – faktisk kan jeg ikke stoppe mig selv. Det er et privilegium at jeg kan forfølge min lidenskab. Dette er ikke en selvfølge – og jeg er dybt taknemmelig.

“It is such a privilege to be able to pursue my passion. This is not a matter of course – and I am deeply grateful.”
PIA AMDI