ABOUT

I am a colourist and expressive artist. I base my art on the play with colour.

My pictorial universe has a broad reach and is inspired by the the classic still life, landscape and women. I am trying to get the colours to explode in front of the viewer. Over the years I have had many solo exhibitions in galleries, in cultural centres and at arts organizations both in Denmark and abroad, and I have participated in a number of art fairs and received several major Commissions for both private and public institutions.

Still Life: I am inspired by the traditional still life Paintings. I basically take the starting point in the classic still life, where a collection of lifeless objects and symbolism, are arranged and put together in a certain way.
As something new play with the boundaries between rooms inside and the outside nature and I am adding ex. transparent persons and other living creatures. They do not belong in a traditional still life painting and therefore one cannot immediately see them. They are there – and yet not, but they help to emphasize the mood of the image and gives a connection with the things that are in the paintings.
I often play with the angles, so there are objects that are “angled” wrongly to emphasize that in everything neat and perfect, there is always something we cannot control. With my still life paintings I try to open up for new interpretations and dimensions of what still life can be.

Women: My female paintings show sensuality and sweetness. I work with a palette knife building up a special rough texture, which provides a good contrast to all the feminine and fragile.

Landscapes: The inspiration for the landscapes is particular from Provence. Oil colours, layer by layer, help to provide a unique and rough structure, and therefore also give a special depth to the paintings.

Jeg er en koloristisk og ekspressiv billedkunstner, som tager afsæt i maleriet i legen med farverne.

Mit billedunivers favner bredt og er inspireret af landskabet, kvinden og det klassiske stilleben. Jeg forsøger i mine at få farverne til at stråle mod beskueren. Jeg har gennem årene haft mange separatudstillinger på gallerier, i kulturhuse og hos kunstforeninger i både ind- og udland, ligesom hun har deltaget på en række kunstmesser og løst flere større udsmykningsopgaver for både private- og offentlige institutioner.

Still Life: Jeg er inspireret af de traditionelle stillebenmalerier. Grundlæggende tager jeg udgangspunktet i det klassiske stilleben, hvor en samling af livløse genstande og symbolik er arrangeret og sammensat på en bestemt måde.
Som noget nyt nedbryder jeg grænserne mellem rum inden døre og den udvendige natur, ligesom jeg tilføjer eks. gennemsigtige personer og andre levende væsener. De hører ikke hjemme i et traditionelt stillebenmaleri, og man kan derfor ikke straks se dem. De er der – og alligevel ikke, men de hjælper med at understrege stemningen i billedet og giver en forbindelse med de ting, der er i malerierne.
Jeg leger ofte med vinklerne, så der er genstande, der “vinkles” forkert for at understrege, at der i alt det pæne og perfekte, er der altid noget, vi ikke kan kontrollere.
Med mine stillebenmalerier forsøger jeg at åbne op for nye fortolkninger og dimensioner af, hvad stilleben kan være.

Kvindebilleder: Kvindebilleder skal emme af sensualitet og sødme. Her arbejder jeg med olie og malingen lægge på med spartel for derved at opbygge en speciel rå struktur, som giver en god kontrast til alt det feminine og det sødmefulde.

Landskaberne: Landskaberne er inspireret af  især blomstermarkerne i Provence. Oliefarverne lægges lag på lag med en spartel og medvirker til at give en unik og rå struktur, og dermed en helt speciel dybde i maleriet.

Playing with colors

MY INSPIRATION
I am inspired by the nature around me in Provence, but music, moods, the people I meet on my way, reflections about life etc, also inspire me. I often paint with a broad palette knife. The colours inspire me and I’m composing – not a song – but a painting. I do not always paint what I see, but what I feel inside. Strong, sensual colours. Women like poppies. Sensually dressed in the colour of love, fragile and robust at the same time. I love to paint in the open air and with a view to the sky, the mountains and the village, I’m in my own universe.

ABOUT LIFE
It sometimes happens in our lives that we realise for a few seconds that anything is possible, that we must follow our intuition even if this means that our lives will be changed forever. This is not as difficult as it may seem and it is never too late to begin a new irrespective of age. It is a privilege for me to be able to paint – in fact I can’t stop myself. It is such a privilege to be able to pursue my passion. This is not a matter of course – and I am deeply grateful.

MIN INSPIRATION
Inspirationen til landskaberne hentes især fra naturen omkring mig i Provence, men jeg bliver også inspireret af musik, stemninger, mennesker jeg møder på min vej, og funderinger over livet. Jeg maler ofte med en bred palet kniv. Farverne inspirerer og jeg komponerer – ikke en melodi – men et maleri. Jeg maler ikke altid, hvad jeg ser, men hvad jeg føler indeni. Stærke, sensuelle farver. Kvinder som valmuer. Sensuelt klædt i kærlighedens farve, skrøbelig og robust på samme tid. Jeg elsker at male i det fri og med udsigt til himlen, bjergene og landsbyen. Jeg er I mit helt eget univers.

OM LIVET
Det sker i vores liv, at vi på et sekund ser, at alt er muligt, at vi skal følge vores intuition, selv hvis det betyder, at vores liv vil blive ændret for evigt. Det er ikke så svært, som det kan synes, og det er aldrig for sent at begynde på ny uanset alder. Det er et privilegium for mig at være i stand til at male – faktisk kan jeg ikke stoppe mig selv. Det er et privilegium at jeg kan forfølge min lidenskab. Dette er ikke en selvfølge – og jeg er dybt taknemmelig.

“It is such a privilege to be able to pursue my passion. This is not a matter of course – and I am deeply grateful.”
PIA AMDI