Project Description

Auditions

There is a tendency that we all want to be stars and we expose and stage ourselves increasingly. Perhaps because we are more or less exposed to media exposure of the reality stars’ comings and goings, and TV programs such as X-factor. Narcissism culture is gaining ground, and there is a pattern in the community where the banal and superficial are treated sensationally, while all that is deeper than 5-minutes of fame, is awarded place in the periphery.

Der er en tendens til, at vi alle vil være stjerner og vi eksponerer og iscenesætter os selv i stadig stigende grad. Bl.a. fordi vi i større eller mindre grad udsættes for mediernes eksponering af reality-stjernernes gøren og laden og Tv-programmer som f.eks. X-faktor. Narcissismens kultur vinder frem, og der tegner sig et mønster i samfundet hvor det banale og overfladeprægede bliver gjort sensationelt, mens alt det, der stikker dybere end 5-minutters berømmelse, bliver tildelt en plads i periferien.

Acrylic on Canvas
110 x 90 cm