Project Description

Give me a Break

Give Me a Break and Drop the Act, It’s Exhausting!

Throw away the facade and be yourself.

To what extent do we have control over the circumstances and events in our lives? Are we in fact puppets in a central and mechanically-controlled world where others are mowing our strings – and do we at all dare to control our own strings. Even if it is not perfect?

Give Me a Break and drop the Act, It’s Exhausting!
Smid facaden og vær dig selv.

For i hvilket omfang har vi egentlig kontrol over omstændighederne og begivenheder i vores liv. Er vi i virkeligheden marionetter i en centralt og mekanisk styret verden, hvor andre rykker i strengene eller kan vi – og tør vi – selv kontrollere vores egne strenge?

Acrylic on Canvas
70 x 70 cm