Project Description

Marionette in Real Life?

On the surface everything looks fine and perfect. But can we see it all? And are we in fact puppets in our own lives?

To what extent do we have control over the circumstances and events in our lives? Are we in fact puppets in a central and mechanically-controlled world where others are mowing our strings – and do we at all dare to control our own strings. Even if it is not perfect?

På overfladen ser alt fint og perfekt ud. Men kan vi se det hele? Er vi i virkeligheden marionetter i vores eget liv?

For i hvilket omfang har vi egentlig kontrol over omstændighederne og begivenheder i vores liv. Er vi i virkeligheden marionetter i en centralt og mekanisk styret verden, hvor andre rykker i strengene – eller kan vi – og tør vi selv kontrollere vores egne strenge. Også selvom det ikke bliver perfekt?

Acrylic on Canvas
120 x 150 cm