Project Description

What we water is growing

Vi ser hver dag planter og blomster i naturen og vi lærer, at ved selv at plante frø, passe frøene og se dem blive til små planter, kan vi opleve glæden ved at få ting til at gro. Vi ser, hvordan planter vokser, når man vander dem og hvad der sker hvis man ikke gør. Vi oplever, at naturen er en levende organisme og får en forståelse for sammenhænge i naturen. Vi er selv en del af naturen og kærligheden “skal vandes” for at vokse. Når kærligheden vandes vokser den omkring os.

Every day we see plants and flowers in nature and we learn that by planting seeds ourselves, caring for the seeds and seeing them turn into small plants, we can experience the joy of making things grow. We see how plants grow when you water them and what happens if you don’t. We find that nature is a living organism and gain an understanding of the connections in nature. We ourselves are part of nature and love “needs to be watered” to grow. When love is watered it grows around us.